Hét evenement voor de creatieve, marketing, communicatie en media industrie in Nederland
Open Timetable

Commerciële opdrachtgevers kunnen nog veel leren op het gebied van structurele gedragsverandering

Een terugblik op de NIX18 Effie case, gepresenteerd door Hans Bauman (Managing Partner, Roorda) tijdens Effie Masterclass #5.

In zijn presentatie van de NIX18 Effie case betoogde Hans Bauman dat commerciële opdrachtgevers op het gebied van structurele gedragsverandering nog wel wat kunnen leren van de Rijksoverheid. Juist de Rijksoverheid is, samen met de bureaus die voor hen werken, zeer bewust bezig met het toepassen van psychologische werkingsmechanismen die direct sturen op gedrag. Het is wat Bauman betreft dan ook verwonderlijk dat campagnes van commerciële opdrachtgevers nog steeds primair gericht zijn op het bouwen van merkvoorkeur en dat gedragsverandering strategieën vrijwel volledig worden genegeerd. En dat terwijl al lang is aangetoond dat houding (ook in de vorm van merkvoorkeur) in heel veel gevallen helemaal niet leidt tot gedrag (in de vorm van een aankoop). Gedrag heeft daarentegen wel een bewezen en veel grotere invloed op houding (en ook op kennis).

De strategie achter de Effie case ‘NIX werkt’ is daarom ook a-typisch voor een bewustwordings-case zoals de Effie-organisatie deze heeft bedoeld. Al is dat wel de categorie waarin de case is ingezonden en waarin deze bekroond is met een zilveren Effie. In de presentatie geeft Bauman aan bewust deze categorie gekozen te hebben, het onderwerp is immers van maatschappelijk belang, maar de bewijsvoering van de case is toch gebouwd op basis van keiharde gedragsdoelstellingen en -resultaten. Wat dat betreft had de case ook prima gepast in de Effie-categorie gedrag.

Om de Effie case te onderbouwen licht Bauman toe welke psychologische werkingsmechanismen bij de NIX18 campagne zijn toegepast:

1. Het communiceren van de (injunctieve) sociale norm: niet roken en drinken onder 18 jaar. Deze injunctieve sociale norm (hoe het hoort volgens de meeste mensen) is een van de belangrijkste drivers van menselijk gedrag, juist omdat mensen de neiging hebben om zich te conformeren aan wat anderen doen of goed vinden.

2. Het principe van toezegging en consistentie.
Wie eenmaal een voornemen heeft uitgesproken, zal zich hier eerder aan houden. In de campagne sturen we daarom direct aan op het handelingsperspectief voor ouders (en hun kinderen): het maken van een NIX-afspraak.

3. Het tonen van voorbeeldgedrag.
Mensen kopiëren gedrag, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Het tonen van het gewenste gedrag stuurt ze dus in de goede richting. In de campagne zien we dan ook jongeren en hun ouders - uit alle lagen van de bevolking – met elkaar een NIX-afspraak maken.

De resultaten van de case bewijzen dat de zilveren Effie zeer verdiend was, maar veel belangrijker: er worden veel meer afspraken tussen ouders en jongeren gemaakt over hun rook- en drinkgedrag. En jongeren roken en drinken als gevolg daarvan ook daadwerkelijk minder. Dus … NIX werkt.

t 030 - 275 96 25 - E info@24festival.com
24Festival wordt georganiseerd door de VEA Vereniging van communicatie-
adviesbureaus, BVA bond van adverteerders en de adfogroep

Sluit

Locatie • 24Festival

Het Concertgebouw
Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam Route

Volg • 24 festival

Contact • 24 festival

Registratie & productie
PINO communicatie | evenementen | congressen
T 030 275 96 25
E info@24festival.com

Postadres
24Festival
Van Limburg Stirumstraat 8
3581 VA Utrecht

Programma congres
Rogier Mulder
E rogiermulder@hashtagverder.nl
M 06 52 814 091

Sales & Partnerships
Rafael de Bruin (Adfo groep)
E rafaeldebruin@adfogroep.nl
M 06 10 14 00 79

Effie Awards
Irma van Os
E irma@vea.nl
M 06 52 52 38 73